Winner News Online

วันศุกร์, กรกฎาคม 30, 2021

กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าของผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและจัดทำมาตรฐานการตรวจพิสูจน์ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม ซึ่งดำเนินการจัดทำคู่มือการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพิสูจน์บุคคล ซึ่งเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน โดยให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย โรงพยาบาลในสังกัดและไม่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม มีความเข้าใจในการปฏิบัติและมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

รวมทั้งรับทราบระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม โดยดำเนินการจัดทำระบบ CIR Mobile Application ระบบแอพพลิเคชั่น U-NAI “อยู่ไหน” ซึ่งเป็นโครงการเชิงรุกด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม เป็นกลไกที่มีมาตรฐานที่จะให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลคนหาย และเข้าถึงการบริการภาครัฐอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง นอกจากนี้ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานภาคประชาสังคมด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

รับทราบคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้เข้าเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

และรับทราบรายงานผลการตรวจพิสูจน์บุคคลนิรนาม และการบริหารจัดการศพนิรนามภายหลังการชันสูตร ซึ่งควรมีการศึกษาขั้นตอนและวิธีการจัดการศพของต่างประเทศและวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธี เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขเรื่องการจัดการศพนิรนามของประเทศไทยในอนาคต และสร้างมาตรฐานในการจัดการศพนิรนามของประเทศ โดยมีวิธีการจัดการศพในปัจจุบัน ๔ วิธี คือ ๑. การฝังศพ ๒. การเผาศพ ๓. การนำศพมาย่อยสลาย เป็นกระบวนการทางชีวภาพที่ใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายศพให้กลายเป็นดินปุ๋ย และ ๔. การฌาปนกิจศพด้วยน้ำ เป็นกระบวนการทางเคมีแบบรีดักชัน รวมทั้งเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติการบริหารจัดการฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของศพนิรนาม ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้หารือว่าจะมีการปรับปรุงกฏหมายเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมต่อไป

#ข่าวด่วน #Exclusive#ต่างประเทศ #บันเทิง #เพลง/ภาพยนตร์ #กีฬา #หวย/ดวง #การเมือง #ไลฟ์สไตล์

ข่าวที่น่าสนใจ

อีกความหวัง! เผยคืบหน้า “วัคซีนใบยา” ผลิตโดยคนไทย นักวิจัยจุฬาฯ

รองโฆษกรัฐบาล เผยความคืบหน้า “วัคซีนใบยา” พัฒนาจากนักวิจัยไทยจากจุฬาฯ เตรียมทดสอบในมนุษย์ระยะแรก ก.ย. คาดเปิดรับอาสา ส.ค. นี้ เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กถึงความคืบหน้าของวัคซีนใบยา (Baiya SARS-CoV-2...

คปภ.แจ้งลูกค้า ‘สินมั่นคงประกันภัย’ หากได้รับเช็คคืนเบี้ยประกัน ยื่นร้องเรียนได้

สำนักงาน คปภ.แจ้งลูกค้า “สินมั่นคงประกันภัย” หากได้รับเช็คคืนเบี้ยประกัน ร้องเรียนคปภ.ได้ ดำเนินคดีตามกฎหมาย ฐานจงใจฝ่าฝืนคำสั่งนายทะเบียน เมื่อวันที่ 17 ก.ค.64 นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว มีใจความว่า ผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม สืบเนื่องจากประเด็นการบอกเลิกสัญญาประกันภัยโควิดทั้งหมด...

ศปก.ศบค. เตรียมเสนอปิดทุกกิจกรรม กิจการ กทม.ปริมณฑล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมด่วน ศปก.ศบค. ได้มีพิจารณาการเพิ่มมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ที่มีแนวโน้มระบาดรุนแรงมากขึ้น โดยที่ประชุมดังกล่าวได้มีการเสนอแนะ ถึงมาตรการลดการเคลื่อนที่ให้มากขึ้น และมีการเสนอให้ปิดกิจกรรม กิจการทุกอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ยกเว้น การขนส่งสินค้า อาหาร ยา วัคซีน สื่อสาร และสาธารณูปโภค โดยในข้อเสนอดังกล่าว...

ศบค.เคาะใช้วัคซีนสูตรผสม SV-AZ ปลัด สธ. เตรียมทำความเข้าใจทุก รพ.

ศบค.เห็นชอบฉีดบูสเตอร์โดส บุคลากรทางการแพทย์ ด้วยแอสตร้าฯ หรือ mRNA ไฟเขียววัคซีนสูตรผสมซิโนแวค-แอสตร้าฯ หลังพิจารณาผลการศึกษาแล้ว ด้านปลัด สธ.เร่งส่งหนังสือทำความเข้าใจทุก รพ. ให้ทราบแนวทางใช้ เมื่อวันที่ 16 ก.ค. พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.)...

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อีกความหวัง! เผยคืบหน้า “วัคซีนใบยา” ผลิตโดยคนไทย นักวิจัยจุฬาฯ

รองโฆษกรัฐบาล เผยความคืบหน้า “วัคซีนใบยา” พัฒนาจากนักวิจัยไทยจากจุฬาฯ เตรียมทดสอบในมนุษย์ระยะแรก ก.ย. คาดเปิดรับอาสา ส.ค. นี้ เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กถึงความคืบหน้าของวัคซีนใบยา (Baiya SARS-CoV-2...

คปภ.แจ้งลูกค้า ‘สินมั่นคงประกันภัย’ หากได้รับเช็คคืนเบี้ยประกัน ยื่นร้องเรียนได้

สำนักงาน คปภ.แจ้งลูกค้า “สินมั่นคงประกันภัย” หากได้รับเช็คคืนเบี้ยประกัน ร้องเรียนคปภ.ได้ ดำเนินคดีตามกฎหมาย ฐานจงใจฝ่าฝืนคำสั่งนายทะเบียน เมื่อวันที่ 17 ก.ค.64 นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว มีใจความว่า ผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม สืบเนื่องจากประเด็นการบอกเลิกสัญญาประกันภัยโควิดทั้งหมด...

ศปก.ศบค. เตรียมเสนอปิดทุกกิจกรรม กิจการ กทม.ปริมณฑล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมด่วน ศปก.ศบค. ได้มีพิจารณาการเพิ่มมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ที่มีแนวโน้มระบาดรุนแรงมากขึ้น โดยที่ประชุมดังกล่าวได้มีการเสนอแนะ ถึงมาตรการลดการเคลื่อนที่ให้มากขึ้น และมีการเสนอให้ปิดกิจกรรม กิจการทุกอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ยกเว้น การขนส่งสินค้า อาหาร ยา วัคซีน สื่อสาร และสาธารณูปโภค โดยในข้อเสนอดังกล่าว...

ศบค.เคาะใช้วัคซีนสูตรผสม SV-AZ ปลัด สธ. เตรียมทำความเข้าใจทุก รพ.

ศบค.เห็นชอบฉีดบูสเตอร์โดส บุคลากรทางการแพทย์ ด้วยแอสตร้าฯ หรือ mRNA ไฟเขียววัคซีนสูตรผสมซิโนแวค-แอสตร้าฯ หลังพิจารณาผลการศึกษาแล้ว ด้านปลัด สธ.เร่งส่งหนังสือทำความเข้าใจทุก รพ. ให้ทราบแนวทางใช้ เมื่อวันที่ 16 ก.ค. พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.)...
- Advertisement -

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here