Winner News Online

วันอาทิตย์, มิถุนายน 20, 2021

ศบค.เปิดตัวเลขฉีดวัคซีน ทั่วประเทศ หลังระดมใหญ่

ศบค.เผย ตัวเลข ฉีดวัคซีนแล้ว 5.1 ล้านโดส ชี้ เมื่อฉีดวงกว้าง อาจพบ อาการไม่พึงประสงค์ได้ ย้ำ เพื่อ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดการแพร่ระบาด

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ ศบค. ทำเนียบรัฐบาล นพ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวสรุปภาพรวมเรื่องการฉีดวัคซีน ว่า เรื่องวัคซีนเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นอย่างมาก นับจากที่มีการฉีดวัคซีนในวงกว้าง จึงทำให้โอกาสที่จะเจออาการไม่พึงประสงค์ต่างๆปรากฏขึ้นหรืออาจจะมีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ ดังนั้นต่อจากนี้จะมีการรายงานภาพรวมสัปดาห์ละครั้ง

นพ.เฉวตสรร กล่าวว่า จากที่เราได้ฉีดวัคซีนกันไปตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ จำนวนวัคซีนที่จัดสรร ซิโนแวค 4,982,313 โดส อัตราเซเนก้า 1,774,180 โดส รวมทั้งสิ้นการจัดสรรวัคซีนสองชนิด 6,756,493 โดส ซึ่งถ้าแยกจำนวนการฉีดวัคซีนเพื่อแยกดูว่าในวงกว้างปูพรมในวันที่ 7-8 มิถุนายน ในส่วนของการฉีด วันนี้ที่เพิ่มขึ้นมา 472,128 โดส สะสมตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน เป็นจำนวน 888,975 โดส ดังนั้นจะเห็นว่าเราสามารถฉีดได้วันละเกินวันละ 400,000 โดส ทั้งนี้ยอดรวมของการฉีดมาตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์คือ 5,107,069 โดส

นพ.เฉวตสรร กล่าวว่า การที่นำตัวเลขนี้มาหยามเนื่องจากเป็นประเด็นที่สำคัญเนื่องจากการฉีดในจำนวนมากๆนี้เราต้องติดตามในเรื่องของความปลอดภัยจึงได้มีระบบการรายงานอาการไม่พึงประสงค์หลังจากการฉีดวัคซีน ซึ่งคำพูดที่ประชาชนหรือสื่อมวลชนมักใช้กันและเข้าใจง่ายบางครั้งจะพูดถึงคำว่า แพ้วัคซีน ผลข้างเคียง ซึ่งคำเหล่านี้ในทางวิชาการจะมีการแจกแจงแยกความหมายที่ชัดเจนเพราะว่ามีความสำคัญต่อการดูแล ประชาชนหลังการฉีดวัคซีนที่แตกต่างกัน

นพ.เฉวตสรร กล่าวว่า ระบบเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ เราทำให้มีความไวถึงแม้จะเป็นอาการเล็กๆน้อยๆ ที่จะสามารถติดตาม รายงานมาได้ ก็จะรวบรวมไว้ แต่ถ้าอาการไม่รุนแรง สามารถหายได้เองก็ไม่จำเป็นจะต้องไปติดตามดูข้อมูลลึกๆ แต่ถ้าเข้าขายอาการที่รุนแรงหรือเสียชีวิต ก็จำเป็นที่จะต้องมาดูในรายละเอียดว่าสาเหตุการเสียชีวิต สาเหตุของอาการเหล่านั้นคืออะไร ในบางส่วนอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงอาจจะเป็นแค่ปฏิกิริยาของร่างกาย

ซึ่งนั่นจะมีอีกคำหนึ่งที่ใช้กันคือผลข้างเคียง เป็นปฏิกิริยาของร่างกายเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกาย วัคซีนก็เป็นสิ่งแปลกปลอมหนึ่งที่เข้าไปในร่างกายเพื่อวัตถุประสงค์จะไปก่อประโยชน์ในการกระตุ้นให้ร่างกายรู้จักว่าเวลาที่มีสารกระตุ้นแบบนี้ เป็นสารที่เราจำลองมาจากตัวเชื้อ เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกัน เวลามีเชื้อโรคมาจริงๆ ภูมิคุ้มกันเหล่านี้จะเป็นเสมือนทหารคุ้มกัน ป้องกันที่จะไปต่อสู้เอาชนะ ทำให้ลดการเสียชีวิต ลดการป่วย ลดการติดเชื้อ ส่งผลไปถึงหยุดการแพร่กระจาย หรือลดการแพร่กระจาย ทำให้การแพร่ระบาดหยุดไปได้

นพ.เฉวตสรร กล่าวว่า ในกรณีที่ปรากฏในสื่อที่เห็นชัด และผู้คนสนใจคือเรื่องของการเสียชีวิต ตามที่รายงานมาแล้วจำนวน 28 ราย ซึ่งต้องเรียนว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นผลจากวัคซีน ตามหลักการของเราเมื่อมีเหตุรุนแรง จะต้องมีการหาสาเหตุให้ชัดเจน โดยระบบเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ ในระดับพื้นที่จะมีการรวบรวมข้อมูล รายงานสถานการณ์ว่าเกิดเหตุอะไรบ้างในเบื้องต้นได้ ในระดับจังหวัด โดยมีการจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญในระดับเขต

เพราะเมื่อมีการฉีดวัคซีนในวงกว้างมากๆหากมีอาการที่เข้าข่ายผู้เชี่ยวชาญก็ต้องดูสาเหตุว่าเป็นอย่างไร ดูความเชื่อมโยงเกี่ยวข้อง กลับวัคซีนหรือไม่ เพราะบางกรณีอาจจะเกี่ยวข้อง แต่บางกรณี อาจจะไม่เกี่ยวข้องจึงต้องให้เวลาในการเก็บข้อมูล ดังนั้นการจะรู้สาเหตุที่แท้จริง ที่ชัดเจนขอเรียนว่า ต้องมีกระบวนการที่ดูในเรื่องการดูแลรักษา การส่งตรวจในโรงพยาบาล การผ่าชันสูตรหลังเสียชีวิต สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมาก ซึ่งนอกจากดูรูปลักษณ์ภายนอกแล้ว ต้องผ่าชิ้นเนื้อ ส่งตรวจเพื่ออธิบายสาเหตุนั้นก็มีความสำคัญเช่นกัน

นพ.เฉวตสรร กล่าวว่า ตัวอย่างกรณีของจังหวัดปทุมธานีจะเห็นว่ามีผู้เสียชีวิตหลังการฉีดวัคซีนแต่เมื่อมีการตรวจชนะสูตรแล้วพบว่ามีการอักเสบของเยื่อหุ้มสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุคนละเรื่องกับวัคซีน เพราะฉะนั้นกรณีเหล่านั้นเป็นการเสียชีวิต เป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง แต่ไม่ได้เกี่ยวข้อง ไม่ได้เป็นสาเหตุ ที่มาจากวัคซีน ดังนั้น 28 รายที่รายงานเข้ามา 12 รายมีการสรุป

สาเหตุชัดเจนแล้วว่าทุกรายมีสาเหตุของการเสียชีวิตที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัคซีน ขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัยของวัคซีน และจะติดตามเรื่องเหล่านี้มานำเสนอให้ทราบเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความมั่นใจแล้วทุกคนได้ประโยชน์จากการฉีดวัคซีนในวงกว้าง เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ และทำให้หยุดการระบาดได้ในที่สุด

นพ.เฉวตสรร กล่าวว่า โดยทั่วไปโรคประจำตัว โดยรวมๆแล้วฉีดได้เกือบทุกโรคหากในวันที่ฉีดมีสุขภาพแข็งแรงดีไม่ได้มีอาการอ่อนเพลียหรือไม่มีอาการกำเริบของโรค หลายคนอาจมีความกังวลใจแต่ถ้าได้ปรึกษากับแพทย์ประจำก็สามารถขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ ดังนั้นถ้าไม่ได้มีอาการกำเริบของโรค ควบคุมไม่ได้ ก็สามารถฉีดวัคซีนได้โดยที่ไม่ต้องเลื่อนวันนัด

นพ.เฉวตสรร กล่าวว่า หลังฉีดวัคซีนแล้วหากมีอาการไมเกรน ปวดศีรษะก็ใช้การประเมินของตัวเองได้ ถ้าปวดเล็กน้อยอาจจะทานยาพาราเซตามอล แก้ปวดแล้วพักผ่อน ก็จะดีขึ้นแต่ถ้าดูไม่ดีขึ้น หรือปวดรุนแรงตั้งแต่ต้น หรือดูว่ามีความกังวลว่าอาจจะเป็นมาก ก็สามารถติดต่อแพทย์ได้โดยที่ไม่ควรจะรอ

#ข่าวด่วน #Exclusive #ต่างประเทศ #บันเทิง #เพลง/ภาพยนตร์ #กีฬา #หวย/ดวง #การเมือง #ไลฟ์สไตล์

ข่าวที่น่าสนใจ

แพท พาวเวอร์แพท” บวชทดแทนคุณพ่อแม่ ได้รับฉายา “กิตติยโส

เข้าพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับนักร้องหนุ่มค่าย KHAOSAN ENTERTAINMENT แพท-วรยศ บุญทองนุ่ม โดยพิธีเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 05.30 น. ของวันนี้ (19 มิถุนายน 2564) ที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร และเนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เป็นเหตุให้เจ้าตัวจัดพิธีบวชแบบเงียบๆ และเรียบง่าย มีเพียงคนในครอบครัว และผู้ใหญ่ที่นับถือ รวมถึงเพื่อนในวงพาวเวอร์แพท มาร่วมงานแค่ไม่กี่คน อาทิ ฟ้า...

WHO ห่วงโควิดสายพันธุ์ “เดลตา” มาแรงขยายไปทั่วโลก

องค์การอนามัยโลกแสดงความเป็นห่วงการระบาดของโควิดกลายพันธุ์เดลตาที่กำลังกระจายไปทั่วโลก ขณะที่ทวีปแอฟริกาเป็นพื้นที่ที่น่ากังวลที่สุด โควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตาที่พบครั้งแรกในอินเดีย กำลังกลายเป็นสายพันธุ์ที่สร้างความกังวลให้แก่ทั่วโลก หลังพบการระบาดเป็นวงกว้าง แพร่กระจายได้รวดเร็ว และผู้ป่วยมีอาการป่วยรุนแรงขึ้น โดยองค์การอนามัยโลกยังได้แถลงให้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์นี้ หลังจากที่มีรายงานพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ จนกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่พบในเวลานี้ ขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกยังแสดงความผิดหวังต่อผลการทดลองของ วัคซีน เคียวแวค ของบริษัทสัญชาติเยอรมัน หลังผลการทดลองพบว่ามีประสิทธิภาพต่อเชื้อกลายพันธุ์ในระดับต่ำเพียงแค่ 47...

“อนุทิน” ชี้ สธ.ต้องเตรียมพร้อม “เปิดประเทศ” หลังนายกฯ ประกาศเป้าหมาย

“อนุทิน” ชี้ สธ.ต้องเตรียมพร้อม หลัง “บิ๊กตู่” เล็งเปิดประเทศใน 120 วัน จากกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศเป้าหมายว่าจะเปิดประเทศใน 120 วัน ล่าสุด 18 มิถุนายน 2564 นายอนุทิน...

ยูเอ็นโหวตหนุนมติหยุดขายอาวุธให้กองทัพพม่า

มติยูเอ็นยุติขายอาวุธ – วันที่ 19 มิ.ย. ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือยูเอ็นจีเอรับรองมติที่เรียกร้องให้หยุดขายอาวุธให้เมียนมา เป็นมาตรการตอบโต้การรัฐประหารที่ใช้ความรุนแรงของกองทัพเมียนมาต่อประชาชน สมัชชาใหญ่ยูเอ็นยังรับรองมติประณามรัฐบาลทหารที่โค่นอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของนางออง ซาน ซู จี เมื่อวันที่ 1 ก.พ. อีกทั้งยังเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังทางการเมืองรวมถึงนางซู จี และยุติการใช้ความรุนแรงต่อผู้ประท้วงอย่างสงบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แพท พาวเวอร์แพท” บวชทดแทนคุณพ่อแม่ ได้รับฉายา “กิตติยโส

เข้าพิธีอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับนักร้องหนุ่มค่าย KHAOSAN ENTERTAINMENT แพท-วรยศ บุญทองนุ่ม โดยพิธีเริ่มขึ้นเมื่อเวลา 05.30 น. ของวันนี้ (19 มิถุนายน 2564) ที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร และเนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เป็นเหตุให้เจ้าตัวจัดพิธีบวชแบบเงียบๆ และเรียบง่าย มีเพียงคนในครอบครัว และผู้ใหญ่ที่นับถือ รวมถึงเพื่อนในวงพาวเวอร์แพท มาร่วมงานแค่ไม่กี่คน อาทิ ฟ้า...

WHO ห่วงโควิดสายพันธุ์ “เดลตา” มาแรงขยายไปทั่วโลก

องค์การอนามัยโลกแสดงความเป็นห่วงการระบาดของโควิดกลายพันธุ์เดลตาที่กำลังกระจายไปทั่วโลก ขณะที่ทวีปแอฟริกาเป็นพื้นที่ที่น่ากังวลที่สุด โควิด-19 กลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตาที่พบครั้งแรกในอินเดีย กำลังกลายเป็นสายพันธุ์ที่สร้างความกังวลให้แก่ทั่วโลก หลังพบการระบาดเป็นวงกว้าง แพร่กระจายได้รวดเร็ว และผู้ป่วยมีอาการป่วยรุนแรงขึ้น โดยองค์การอนามัยโลกยังได้แถลงให้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์นี้ หลังจากที่มีรายงานพบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ จนกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่พบในเวลานี้ ขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกยังแสดงความผิดหวังต่อผลการทดลองของ วัคซีน เคียวแวค ของบริษัทสัญชาติเยอรมัน หลังผลการทดลองพบว่ามีประสิทธิภาพต่อเชื้อกลายพันธุ์ในระดับต่ำเพียงแค่ 47...

“อนุทิน” ชี้ สธ.ต้องเตรียมพร้อม “เปิดประเทศ” หลังนายกฯ ประกาศเป้าหมาย

“อนุทิน” ชี้ สธ.ต้องเตรียมพร้อม หลัง “บิ๊กตู่” เล็งเปิดประเทศใน 120 วัน จากกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศเป้าหมายว่าจะเปิดประเทศใน 120 วัน ล่าสุด 18 มิถุนายน 2564 นายอนุทิน...

ยูเอ็นโหวตหนุนมติหยุดขายอาวุธให้กองทัพพม่า

มติยูเอ็นยุติขายอาวุธ – วันที่ 19 มิ.ย. ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือยูเอ็นจีเอรับรองมติที่เรียกร้องให้หยุดขายอาวุธให้เมียนมา เป็นมาตรการตอบโต้การรัฐประหารที่ใช้ความรุนแรงของกองทัพเมียนมาต่อประชาชน สมัชชาใหญ่ยูเอ็นยังรับรองมติประณามรัฐบาลทหารที่โค่นอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของนางออง ซาน ซู จี เมื่อวันที่ 1 ก.พ. อีกทั้งยังเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกคุมขังทางการเมืองรวมถึงนางซู จี และยุติการใช้ความรุนแรงต่อผู้ประท้วงอย่างสงบ
- Advertisement -

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here